Aktualności

10-08-2018 - Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

W dniu 14.08.2018r zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na funkcjonowanie bypassu na DK50 w miejscowości Człekówka.

Wyjazd ul. Wspólną w kierunku Kołbieli zostanie zamknięty.

 Ruch pieszy z miejscowości Człekówka zostanie poprowadzony z ul. Wspólnej w kierunku istniejącego ronda na skrzyżowaniu DK50 z DK17, wzdłuż bypassu po stronie południowej.

Na bypassie zostanie wprowadzony zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 50 km/h

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

03-08-2018 - Prace archeologiczne

Podczas odhumusowania drogi obsługującej DOPT14.1 w miejscowości Gadka, odkryto ślady mogące mieć wartość historyczną. Nadzór archeologiczny z ramienia Zamawiającego podjął decyzję o wstrzymaniu prac na odcinku 0+390 do 0+450 drogi,celem wykonania dodatkowych badań i wyznaczył dodatkową powierzchnię, która może stanowić potencjalne rozszerzenie wskazanego obszaru.