Obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 długości 8 km.

Planowana inwestycja, polega na budowie trasy ekspresowej na terenie województwa mazowieckiego. To jeden z elementów budowy nowoczesnego systemu komunikacyjnego Polski, który pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści na wszystkich poziomach: regionalnym, krajowym, oraz międzynarodowym. Realizacja drogi ekspresowej na tym odcinku przyczyni się m. in. do poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy ruchu tranzytowego jak i ruchu lokalnego, poprawy komunikacji przez ominięcie „wąskiego  gardła” jakim jest obecnie rondo w Kołbieli.

Aktualności

21-02-2018 r. Przewóz ściętych drzew.

Od piątku tj. 23.02.2018 r w miejscowościach Sępochów, Gadka i Antoninek rozpocznie się wywożenie ściętych wcześniej drzew, na składowisko w Człekówce.

Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu spowodowanych ograniczeniem predkości oraz wprowadzeniem ruchu wahadłowego. 

 

12-02-2018 r Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego.

W dniu 05.02.2018 Wojewoda Mazowiecki wystosował "Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej"

08-02-2018 Wycinka drzew.

Trwa wycinka drzew w obrębie pasa drogowego istniejącej drogi krajowej DK 17 w miejscowościach Sępochów, Gadka i Antoninek. Kierowcy mogą spodziewać sie utrudnień takich jak, wprowadzenie ruchu wahadłowego i ograniczenie prędkości. W miejscach tych zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze. Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec tygodnia.