Aktualności

21-10-2019 - Czasowa organizacja Ruchu.

W dniu 23.10.2019 r Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegającej na przeniesieniu ruchu z drogi krajowej nr 17 na nowowybudowaną prawą jezdnię drogi ekspresowej S17 na wysokości obiektu mostowego WED-1 w km 20+490.

11-10-2019 - Roboty drogowe.

Wykonawca nadal prowadzi prace związane z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu cementowego i asfaltowego na wielu odcinkach S17 i drogach zbiorczych.