Aktualności

18-06-2019 - Odcinek próbny.

Wykonawca zrealizował odcinek próbny warstwy ścieralnej z betonu cementowego o grubości 28 cm w km  od 9+225 do 9+305 na odcinku nr 1.

Odcinek próbny jest wspólny dla Kontraktu Nr 1 i 2.

12-06-2019 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 11.06.2019 r Wykonawca wprowadził czasową organizacje ruchu. polegającą na wydłużeniu bypassu wzdłuż DK 50 w kierunku ronda w Kołbieli.

Dla pieszych wyznaczono bezpieczne przejście .