Aktualności

20-10-2020 - Prace wykończeniowe.

Wykonawca kontynuuje prace wykończeniowe na trasie głownej i drogach dojazdowych.

- montaż ogrodzeń,

- prace brukarskie na MOP Kołbiel,

- plantowanie i humusowanie skarp,

- budowa zbiornika wodnego ZB28.

15-10-2020 - Teletechnika.

Budowa kabla światłowodowego - połączenie włókien metodą spawania 48J i 8J

Trwają prace naprawcze i zabezpieczajace nasypy po obfitych opadach deszczu.

07-10-2020 Prace porządkowe.

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace porządkowe oraz wykończeniowe na terenie budowy np. budowa ogrodzeń, humusowanie, odtważanie rowów, budowa zjazdów indywidualnych, prace brukarskie.