Aktualności

01-04-2020 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 02.04.2020 Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegającej na uruchomieniu tymczasowego bypassu w rejonie obiektu KP-3 w km 19+000 do 20+400. Uruchomienie bypassu pozwoli na jednoczesne wybudowanie obu jezdni S17 na odcinku od km19+200 do km 19+900 wraz z obiektami inżynierskimi KP-3 i PZŁ-1. Droga przebiegać będzie w śladzie projektowanej drogi obsługującej przyległy teren DOPT1.

27-03-2020 - Roboty mostowe.

Trwaja prace związane z deskowaniem i zbrojeniem ustroju nośnego na WED-1 w km 20+490, jezdnia lewa i DOPT1.