Aktualności

20-07-2018 - Place składowe.

Wykonawca rozpoczął składowanie materiałów sypkich i humusu w dwóch nowych lokalizacjach placów składowych w  miejscowości Bocian i Człekówka.

Trwają prace przygotowawcze przy budowie węzła Kołbiel oraz odhumusowanie terenu pod budowę DOPT-15 i DOPT-16 w miejscowości Gadka.

13-07-2018 - Utrudnienia w ruchu.

W związku z dalszą wycinką i wywozem drzewa z terenów leśnych w miejscowości Ostrowik w km.19+200 do km. 21+100, kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu.

Zakończenie prac przewidywane jest na koniec miesiąca.

Kierowców prosimy o zachowanoe szczególnej ostrożności.

04-07-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 05.06.2018r w kilometrażu 23+600 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na funkcjonowanie zjazdów na budowę na DK 17.
Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania na odcinkach ok 100 m przed i za wjazdami.
Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.