Obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 długości 8 km.

Planowana inwestycja, polega na budowie trasy ekspresowej na terenie województwa mazowieckiego. To jeden z elementów budowy nowoczesnego systemu komunikacyjnego Polski, który pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści na wszystkich poziomach: regionalnym, krajowym, oraz międzynarodowym. Realizacja drogi ekspresowej na tym odcinku przyczyni się m. in. do poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy ruchu tranzytowego jak i ruchu lokalnego, poprawy komunikacji przez ominięcie „wąskiego  gardła” jakim jest obecnie rondo w Kołbieli.

Aktualności

19 - 01 - 2018 Podwykonawca

Wykonawca zgłosił do Zamawiającego podwykonawcę, którego zakes prac będzie obejmował roboty budowlane i rozbiórkowe.

10 - 01 - 2018 Zimowe utrzymanie dróg.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała porozumienie z Wykonawcą, Firmą STRABAG Sp. z o.o, w sprawie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017 / 2018 na odcinku nr. 2 planowanej drogi ekspresowej S 17. Prace zwiazane z zapobieganiem, zwalczaniem śliskości oraz odśnieżaniem nawierzchni drogi wykonywać będzie Rejon w Garwolinie, Obwód Drogowy w Kołbieli.

04 - 01- 2018 Pozwolenie wodnoprawne.

W dniu 21.12.2017 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał decyzję udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do wód i do ziemi, oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych oraz sanitarnych z MOP, wykonanie urządeń wodnych, likwidację istniejących urządzeń wodnych, wykonanie mostu nad rzeką Antoninką, przekroczenie rzeki Antoninki gazociągiem, kanałem technologicznym oraz linią kablową średniego napięcia na odcinku - obwodnica Kołbieli od ok. 19 + 200 do ok. 27 +900 długości 8,7km.