Aktualności

07-09-2018 - Prace ziemne.

Przed przystapieniem do robót ziemnych Wykonawca rozpoczął prace związane z odwodnieniem placu budowy na całym projektowanym odcinku nr.2 S17.

Rozpoczęto budowę zbiorników wodnych ZB19 w km 20+367, ZB21 w km 22+600 i ZB26 w km 27+630 w ciągu S17.

31-08-2018 Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 04.09.2018 r planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na funkcjonowanie zjazdów na budowę na drodze gminnej nr.270414W w km 21+450 DK 17 w miejscowości Bocian.

Przed oraz za wjazdami ustawione zostaną znaki ostrzegawcze A-14 z tabliczką "Wyjazd z budowy"oraz wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania na odcinkach ok 100 m przed i za wjazdami.

Czasowa organizacja ruchu potrwa do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla projektowanego obiektu WD7.