Aktualności

14-09-2020 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 18.09.2020 r. o godzinie 10:00, Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, polegającej na dopuszczeniu ruchu po dwóch jezdniach S17 na odcinku Obwodnicy Kołbieli w km od 19+200 do 19+460. (na wysokości firmy KRATBET)

10-09-2020 Prace wykończeniowe na DOPT 1 i 2.

Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe na DOPT1 i 2 na jezdni prawej i lewej:

- wykonywana jest warstwa ścieralna,

- chodniki,

- utwardzanie pobocza,

- humusowanie skarp.

W celu wzmocnienia skarp zastosowano maty przeciwerozyjne na DOPT1 i DOP2 jezdnia prawa i lewa.

03-09-2020 - Zjazdy indywidualne.

Wykonawca prowadzi roboty związane z budową zjazdów indywidualnych na działki z kruszywa lub betonu asfaltowego.

Zamontowane zostało oświetlenie przejścia podzienmego KP 3. w km 19+400 do 19+500.