Aktualności

15-06-2018 - Wycinka drzew.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiądzy GDDKiA a Nadleśnictwem Mińsk Mazowiecki, Nadleśnictwo rozpoczęło wycinkę drzew i krzewów w planowanym pasie drogowym w miejscowości Ostrowik.

08-06-2018 Wycinka drzew.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy GDDKiA a Nadlesnictwem Celestynów, Nadleśnictwo rozpoczęło wycinkę drzew i krzewów w planowanym pasie drogowym w miejscowości Ostrowik.

30-05-2018 - Plac budowy.

Wykonawca sukcesywnie przejmuje działki pod plac budowy w miejscowościach  Ostrowik, Bocian, Stara Wieś Druga, Kołbiel oraz Gadka.

Ustawiono tablice inrformacyjne w miejscu realizacji projektu,  w związku z udzieleniem dofinansowania z Funduszy Europejskich.