Aktualności

15-03-2019 - Prace na obiektach mostowych.

Wykonawca prowadzi prace na obiektach mostowych;

  • WD-9 w km 23+821 Zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka - podpora P1,oraz betonowanie ściany bocznej przyczółka.
  • WD-10 w km 0+980 Betonowanie fundamentu- podpora P1 oraz betonowanie ław fundamentowych ścian bocznych przyczółka.
  • WD -11 w km 24+224 Deskowanie ustroju nośnego.

08-03-2019 - Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa dniu 08.03.2019 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu, która będzie polegała na :

- w miejscowości Człekówka, na wysokości firmy NC Koperty, utworzone zostanie przejście dla pieszych przez DK 50.

- wygrodzeniu ruchu pieszego na poboczu po stronie prawej znakami U-21 a/b w rozstawie co 20 m.

- wydłużeniu odcinka z ograniczoną prędkością (do 60 km/h)

- zmianie oznakowania skrzyżowania z trzywylotowego na czterowylotowe, w związku z utwardzeniem drogi w kierunku Skorup.