Aktualności

18-05-2018 - Badania archeologiczne i podwykonawca.

- Do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wykonawca złożył wniosek o wydanie zezwolenie na prowadzenie badań archeologicznych na terenie przeznaczonym pod budowę.,

- GDDKiA zaakceptowała firmę Freyssinet Polska Sp z o.o.jako podwykonawcę robót na wykonanie murów oporowych z drutu zbrojeniowego..

09-05-2018 - Decyzja ZRID

W dniu 08.05.2018 r Wojewoda Mazowiecki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) czyli pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinek 2 - "Obwodnica Kołbieli od ok. km.19+200 do ok. km. 27+900 długo sci 8,700 km"

Decyzja ZRID umożliwia rozpoczęcie prac oraz przejęcie nieruchomości pod budowę drogi i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej.

 

02-05-2018 - Składowanie materiałów.

Wykonawca w dalszym ciągu dostarcza materiały potrzebne do budowy nasypów (piasek,popiół) na place składowe zlokalizowane w miejscowości Bocian i Człekówka.