Aktualności

12-10-2018 - Przebudowa sieci teletechnicznej.

- Wykonawca rozpoczął prace związane z przebudową sieci i urzadzeń teletechnicznych.

- Trwają próby ciśnieniowe na gazociągu G9 w miejscowości Gadka.

- Prowadzone są prace przy obiektach inżynierskich PZM2 i 2a (przejścia dla małych zwierząt) w km 20+075.

26-09-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

Dnia 28.09.2018 r. Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na odsunięcie ruchu od krawędzi jezdni na drodze krajowej nr 17 w pikietażu 19+300do 19+450 oraz 20+150 do 20+550 (strona lewa) w miejscowości Ostrowik. Przy skrzyżowaniu drogi DK 17 i drogi gminnej DG271643W kierunek Swinianka, przystanek autobusowy będzie przsunięty w kierunku północnym. Wprowadzone zostanie ograniczenie predkości do 60 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Roboty potrwają do 06.06 2019 r.

Kierowców i pieszych prosimy o zachowanie ostrożności