01-04-2021 - Naprawa rozmyć.

Wykonawca prowadzi prace zwiazane z naprawą rozmyć na skarpach i przeciwskarpach. Prace prowadzone są na DOPT2, oraz na trasie głównej S17 w km od 23+ do 25+000 jezdnia lewa, oraz od 21+500 do 22+900 jezdnia prawa.