01-06-2017 - prognoza ruchu

Wykonawca złożył do zatwierdzenia uzupełnioną prognozę ruchu na rok eksploatacji 2020.