01-07-2020 - Energrtyka.

Trwają prace związane z budową oświetlenia drogowego w obrębie MOP Kołbiel.