01-10-2020 - Branża zieleń.

Wykonawca prowadzi prace związane z nasadzeniami. W km. od 19+800 do 21+550 strona lewa, sadzone są między innymi: Lipa drobnolistna, jesion wyniosły, olsza czarna oraz dąb szypułkowy.