01-12-2016 - rozwiązania projektowe na styku odcinków koniec obwodnicy Kołbieli a Garwolinem

Prowadzona jest bieżąca koordynacja rozwiązań projektowych na styku odcinków koniec obwodnicy Kołbieli a Garwolinem (27+900 km).