02-05-2018 - Składowanie materiałów.

Wykonawca w dalszym ciągu dostarcza materiały potrzebne do budowy nasypów (piasek,popiół) na place składowe zlokalizowane w miejscowości Bocian i Człekówka.