03-09-2020 - Zjazdy indywidualne.

Wykonawca prowadzi roboty związane z budową zjazdów indywidualnych na działki z kruszywa lub betonu asfaltowego.

Zamontowane zostało oświetlenie przejścia podzienmego KP 3. w km 19+400 do 19+500.