03-12-2020 - Prace w obrębie zbiornika wodnego ZB24.

Wykonawca prowadził prace naprawcze zbiornika wodnego ZB24.

- naprawa uszkodzeń i rozmyć,

- pompowanie wody,

- odmulanie dna,

-naprawa skarp,

- odbudowa zjazdu.