04 - 01- 2018 Pozwolenie wodnoprawne.

W dniu 21.12.2017 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał decyzję udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do wód i do ziemi, oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych oraz sanitarnych z MOP, wykonanie urządeń wodnych, likwidację istniejących urządzeń wodnych, wykonanie mostu nad rzeką Antoninką, przekroczenie rzeki Antoninki gazociągiem, kanałem technologicznym oraz linią kablową średniego napięcia na odcinku - obwodnica Kołbieli od ok. 19 + 200 do ok. 27 +900 długości 8,7km.