04-01-2019 - Utrzymanie dróg.

Wykonawca utrzymuje tymczasową organizację ruchu.