04-02-2021 - Branża sanitarna.

Wykonawca prowadzi prace konserwacyjne polegające na czyszczeniu studni wpadowych i osadników piaskowych i czyszczeniu separatora SEP1/34. Prowadzone sa prace naprawcze na wodociągach i kanalizacji sanitarnej.