04-03-2021 - Prace naprawcze.

Wykonawca prowadzi prace naprawcze na zbiornikach wodnych, przy umocnieniach skarp oraz prace prządkowe na MOP Kołbiel.