04-04-2019 - Prace na obiektach mostowych.

Wykonawca prowadzi prace na obiektach mostowych;

WED-1 w km 20+490 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego,

WD-8 w km 23+449 - zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka - podpora P3,

WD-9 w km 23+821 - zasypka ław fundamentowych - podpora P2,

WD-11 war.1 w km 24+224 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego,

WD-11 war.2 w km 26+946 - wykonywanie kolumn DSM - podpora P2,P3, mury oporowe M1 i M2, wykopy pod ławy fundamentowe - podpora P1, mury oporowe M3 i M4.