04-07-2019 - Ekrany akustyczne.

Wykonawca przystąpił do budowy ekranów akustycznych w miejscowości Bocian w km od 21+700 do 21+896.