04 - 12 - 2017 Wszczęcie postępowania w sprawie ZRID.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zawiadamia, że w dniu 11.09.2017 roku, zostało wczczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi ekspresowej S 17 na odcinku obwodnica Kołbieli ( od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 ) o długości ok. 8,700 km.

W terminie 14 dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ( Pl. Bankowy 3/5 w Warszawie w godz.. 13 - 16 w poniedziałek i w godz. 8 - 12 w Srodę i piątek ) dostępne będą do wglądu akta sprawy, gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski.