04-12-2019 - Linia Elektryczna.

Wykonawca zakończył przebudowę linii średniego napięcia i przekazał dokumentację powykonawczą w celu weryfikacji i zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu.