05-05-2016 Rozpoczęcie archeologicznych badań sondażowych

W 2012 roku wykonano archeologiczne badania powierzchniowe podczas których wyłoniono 7 stanowisk archeologicznych o różnej wielkości i chronologii. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytypowano 6 miejsc do przeprowadzenia wykopaliskowych badań sondażowych. Wykona je firma Archel z Lublina.

Zestawienie stanowisk archeologicznych,
na których prowadzone są wykopaliskowe badania sondażowe

 

Lp

Miejscowość, gmina

Km w pasie drogi

Klasyfikacja kulturowo-chronologiczna

  • 1

Bocian

gm. Kołbiel

22,5

późne średniowiecze
osada

  • 2

Bocian
gm. Kołbiel

 

22,8

późne średniowiecze/nowożytność
osada

  • 3

Nowa Wieś
gm. Kołbiel

 

23,0

późne średniowiecze/nowożytność
osada

  • 4

Kołbiel

gm. Kołbiel

24,3

pradzieje

osada

  • 5

Kołbiel
gm. Kołbiel

24,6

pradzieje/późne średniowiecze
ślad osadnictwa

  • 6

Gadka
gm. Kołbiel

 

26,2

neolit?/późne średniowiecze
osada