05-09-2019 - Układanie nawierzchni.

Wykonawca rozpoczął układanie górnych warstw nawierzchni betonowej na trasie głównej. w km 24+200 do 24+360 jezdnia lewa i prawa.