05-10-2018 - Prace na odcinku DK 50.

Wykonawca prowadzi roboty ziemne, polegające na wzmocnieniu podłoża, na nowo projektowanym odcinku DK 50 ok. km 0+120.