06-03-2020 - Wzmacnianie gruntu.

Wykonawca rozpoczął prace związane ze wzmacnianiem gruntu w km 27+516 do 27+574.