07-02-2020 - Roboty wykończeniowe.

Wykonawca prowadzi roboty wykończeniowe:

- humusowanie skarp,

- profilowanie rowów,

- montaż ścieków skarpowych,

- roboty brukarskie,

- nasypy po chodnik, 

- montaż paneli akustycznych.