07-05-2020 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 11.05.2020 r. Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegajacej na uruchomieniu ruchu po obiekcie WD-11 war 1 w ciągu drogi krajowej nr 50 na skrzyżówaniu  z trasą S17  w km 196+800 do 198+200 DK50.

Projekt zakłada, że rondo na S17 zostanie przekształcone w trójwlotowe. Na utworzonym skrzyżowaniu łącznicy z DK50, w celu usprawnienia ruchu, zaprojektowanoa zakaz skręcania w lewo dla nadjeżdżających od strony Grójca. Dostanie sie na S17 będzie możliwe z wykorzystaniem pobliskiego starego ronda na skrzyżowaniu DK50 z DK17, gdzie będzie można zawrócić.

Na DK50 zaprojektowano dwa zjazdy dla pojazdów budowy.

Na odcinku objętym czasową organizacją ruchu obowiązywać będzie zakaz wyprzedzania, oraz ograniczenie prędkości do 60km/h.

Prosimy o ostrożną jazdę.