07-06-2019 - Budowa MOP.

Wykonawca przystapił do budowy obiektów należących do MOP Kołbiel.