07-07-2017- konstrukcja nawierzchni

Wykonawca przekazał do weryfikacji projekt konstrukcji nawierzchni.