07-08-2020 - Prace na MOP Kołbiel.

Wykonawca prowadzi prace budowlane i wykończeniowe na MOP Kołbiel.

Trwają prace wykończeniowe w budynku toalet oraz wykonywane są parkingi.