07-09-2018 - Prace ziemne.

Przed przystapieniem do robót ziemnych Wykonawca rozpoczął prace związane z odwodnieniem placu budowy na całym projektowanym odcinku nr.2 S17.

Rozpoczęto budowę zbiorników wodnych ZB19 w km 20+367, ZB21 w km 22+600 i ZB26 w km 27+630 w ciągu S17.