07-10-2020 Prace porządkowe.

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace porządkowe oraz wykończeniowe na terenie budowy np. budowa ogrodzeń, humusowanie, odtważanie rowów, budowa zjazdów indywidualnych, prace brukarskie.