07-12-2018 - Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

W dniu 05.12.2018 r Wykonawca wprowadził czasową organizację ruchu, która dotyczy uruchomienia bypassu i dodatkowego zjazdu na budowę w km 26+250 - 27+150 w mmiejscowości Gadka.