08-01-2021 - Prace wykończeniowe przy zbiornikach wodnych.

Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe przy zbiornikach wodnych ZB19 i ZB19a,

- odwadnianie,

- odbudowa skarpy,

- naprawa i umocnienia skarp,

- odbudowa zjazdu.