08-02-2019 - Odwodnienie terenu budowy.

Wykonawca przystąpił do robót związanych z odwodnieniem terenu budowy w obrębie drogi DOPT1 i S17 i zbiornika wodnego ZB 22 w km 22+900.