08-04-2020 - Prace wykończeniowe.

W ostatnim czasie Wykonawca prowadził prace budowlane i wykończeniowe przepustów pod S17 i DOPT (przejścia dla małych zwierząt i płazów)

Prowadzone są prace polegające na humusowaniu i obsiewie skarp.

Budowane są zjazdy indywidualne.