08-04-2021 - Świadectwo przejęcia.

W dniu 07.04.2021 r. komisja odbiorowa zakończyła prace i wystawiła Świadectwo Przejęcia.