08-08-2019 - Prace brukarskie.

Wykonawca prowadzi prace brukarskie na rondach na drodze powiatowej DP2742W.