08-09-2017 - szczegółowy plan zapewnienia jakości

Wykonawca złożył do zatwierdzenia wnioski o zatwierdzenie SPZJ na nadzór przyrodniczy oraz na rozpoznanie saperskie.