08-11-2019 - Montaż oświetlenia.

Wykonawca przystąpił do montażu słupów i opraw oświetleniowych na S17 str. prawa w km 22+900 do 24+180.