08-12-2016 - badania geologiczne

Wykonawca przekazał robocze materiały dotyczące badań geologicznych.