09-01-2020 - Frezowanie nawierzchni.

Wykonawca w dniu 08.01.2020 rozpoczął frezowanie nawierzchni DK17 od ronda w Kołbieli w kierunku Warszawy w km 23+350 do 24+100.