09-05-2018 - Decyzja ZRID

W dniu 08.05.2018 r Wojewoda Mazowiecki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) czyli pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinek 2 - "Obwodnica Kołbieli od ok. km.19+200 do ok. km. 27+900 długo sci 8,700 km"

Decyzja ZRID umożliwia rozpoczęcie prac oraz przejęcie nieruchomości pod budowę drogi i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej.