09-06-2017 - przekazanie materiałów na posiedzenie ZOPI

8 czerwca 2017 r. Wykonawca (Strabag) przekazał Zamawiającemu (GDDKiA o/Lublin) projekt budowlany na posiedzenie
Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI).