09-06-2020 - Prace wykończeniowe.

Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe na odcinkach S17 i drogach dojazdowych.

- humusowanie pasa dzielącego na S17 w km 25+00 do 27+00 oraz na ZBR3, ZBR4, I DK50.

-wykonywanie oznakowania poziomego na ZBR1,2,3,4 i Ł9.

- montaż barier ochronnych na pasie rozdziału

- roboty wykończeniowe w budynku toalet MOP.