09-11-2018 - Prace budowlane na obiektach WD 9 i WD 11.

Trwają prace związane ze wzmacnianiem podłoża kolumnami DSM pod obiekt WD9, oraz z wykonywaniem  fundamentu podpory drugiej na obiekcie WD11 wariant I.