10 - 01 - 2018 Zimowe utrzymanie dróg.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała porozumienie z Wykonawcą, Firmą STRABAG Sp. z o.o, w sprawie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017 / 2018 na odcinku nr. 2 planowanej drogi ekspresowej S 17. Prace zwiazane z zapobieganiem, zwalczaniem śliskości oraz odśnieżaniem nawierzchni drogi wykonywać będzie Rejon w Garwolinie, Obwód Drogowy w Kołbieli.