10-08-2017 - raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko

Procedowany jest raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko.