10-09-2020 Prace wykończeniowe na DOPT 1 i 2.

Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe na DOPT1 i 2 na jezdni prawej i lewej:

- wykonywana jest warstwa ścieralna,

- chodniki,

- utwardzanie pobocza,

- humusowanie skarp.

W celu wzmocnienia skarp zastosowano maty przeciwerozyjne na DOPT1 i DOP2 jezdnia prawa i lewa.