10-10-2017 - Wszczęcie postępowania administracyjnego.

Urząd Wojewódzki Województwa Mazowieckiego w Warszawie wszczął postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego m.in na wprowadzenie do wod i do ziemi oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych, oraz sanitarnych z MOP, wykonanie urzadzeń wodnych, likwidację istniejących urzadzeń wodnych, wykonanie mostu nad rzeką Antoninka.