11-02-2021 - Tymczasowa organizacja ruchu.

W związku z niskimi temperaturami prace na terenie budowy nie są prowadzone. 

Działania Wykonawcy polegaja na utrzymaniu tymczasowej organizacji ruchu.