11-10-2019 - Roboty drogowe.

Wykonawca nadal prowadzi prace związane z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu cementowego i asfaltowego na wielu odcinkach S17 i drogach zbiorczych.