11-10-2021 - Usuwanie wad i usterek.

Wykonawca prowadził roboty związane z naprawą ścieku skarpowego oraz umocnienia rowu płytami ażurowymi.

Zdjęcia z prac zamieszczono w zakładce "Galeria".