12-07-2016 odbyła się Rada Budowy

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Strabag) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP).
Podczas rady omawiano postęp prac drogowych, koncepcję architektoniczną MOP-u.

Wykonawca poinformował, że:

  • nadal trwa inwentaryzacja przyrodnicza

  • trwają obliczenia akustyczne

  • został złożony Projekt Robót Geologicznych do Urzędu Marszałkowskiego

Omówiono też kwestie finansowe.
Zaawansowanie prac na koniec czerwca określono na 38%.